17876
İSTANBUL JENERİK SPOR
İSTANBUL JENERİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

AMACIMIZ;

1.Çocuklara sporu sevdirmek, spor bilinci ve alışkanlığı kazandırarak amatör ruhlu sporcular yetiştirmek;

2.Spor eğitim ve ahlakını geliştirmek;

3.Birbirileri arasında sevgi ve dayanışmayı artırmak;

4.Her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını, bedenen, ruhen ve zihnen gelişimlerini sağlamak;

5.Türk gençliğini geliştirip tanıtmak ayrıca Türkiye çapındaki sporcuları birbirleriyle tanıştırarak aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamak;

Türk sporunun çağdaş spor düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.


İLKELERİMİZ;

1.Din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımcılığı yapmadan eşit fırsatlar sunmak.

2.Sporun kitlelere yayılması ve geliştirilmesini sağlamak.

3.Dürüstlük, ahlak ve karşılıklı saygı çerçevelerinde spor yapmak.


HEDEFİMİZ;

Amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda yetiştirdiğimiz sporcularımızı en geç on beş yaşına kadar ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, dürüst, ahlaklı, sevgi ve saygı duygularını kazanmış, paylaşma ve dayanışma bilinci içinde faaliyetlerini yerine getirebilen bireyler haline getirerek yurt dışı ve yurt içindeki profesyonel spor kulüplerinin akademik eğitim veren altyapılarına kalıcı olacak şekilde kazandırmaktır.